มีที่จอดรถไหม


ทางบ้านมีที่จอดรถ เพียงพอสำหรับลูกค้าครับ