การเดินทาง


การเดินทาง

ทางค่อนข้างแคบ ชัน และโค้ง แต่หากขับด้วยความระมัดระวัง ก็สามารถขึ้นถึงบ้านอิงดอย ได้เลยครับ

ข้างทางไม่มีแสงไฟส่องสว่าง ดังนั้นไม่ควรเข้ามาค่ำ จนเกินไป เพราะวิสัยทัศน์ในการมองเห็นไม่ดีอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้