ทำไมต้องคิดราคา ต่อหัว ทำไมไม่คิดราคาเป็นห้อง


เพราะ ทางหมู่บ้านมีข้อตกลงกันคือ การนำรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อบำรุงหมู่บ้าน เพื่อสวัสดิการ ค่าใช้จ่ายส่วนรวม โดยสวัสดิการต่างๆชาวบ้านได้รับสิทธิทุกคนน รวมไปถึงคนที่ไม่ได้ประกอบอาชีพโฮมสเตย์อีกด้วย โดยแต่ละเดือนเราจะสรุปยอดคนเข้าพัก และส่งเงินบำรุงเข้าทางหมู่บ้าน

หากคิดเหมาเป็นห้อง บางบ้านห้องใหญ่ ห้องเล็ก จะทำให้เกิดข้อเปรียบเทียบ ซึ่งกันและกัน

โดยทางบ้านอิงดอย คิดราคาต่อหัว โดยจะจัดให้เป็นห้องส่วนตัวของแต่ละกลุ่ม แต่ละครอบครัว จึงไม่ต้องกังวลเรื่องการนอนร่วมห้องเดียวกันกับกลุ่มอื่นครับ