ช่วงที่จะไปพักอากาศเป็นยังไง


แม่กำปองอากาศเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ส่วนมากเย็นๆไม่ร้อนอบอ้าว ฝน ตกบ้างตามพยากรอากาศ